Handformning

Vi kan handformning

Handformning är en klassisk metod inom industriell gjutning som kombinerar hantverksskicklighet med precision. Denna metod innebär att en sandform skapas manuellt genom att packa sand runt en modell eller ett mönster.

Handformning på bland annat råsand är en oslagbar formningsmetod vid tillverkning av aluminiumgjutgods i serier om fem till tio exemplar med en vikt av till exempel 100 kg.

Handformning ger gjutare möjlighet att producera komponenter med komplexa former och detaljerade ytor. Reftele Gjuteri använder handformning som en del av sin breda uppsättning gjutningsmetoder för att möta specifika behov hos sina kunder. 

Denna metod är särskilt lämplig när små till medelstora produktionsvolymer krävs och när snabba ändringar i formen är nödvändiga. Handformning har en viktig roll inom prototyputveckling och när det är nödvändigt att skapa unika, skräddarsydda komponenter med hög detaljnoggrannhet. 

Reftele Gjuteri har lång erfarenhet och kompetens inom handformning och använder denna teknik för att tillverka komponenter som uppfyller höga kvalitetsstandarder.

Rulla till toppen