Livsmedelsbranschen

Gjuteri och Livsmedelsbranschen

Inom livsmedelsbranschen är hygien och hållbarhet avgörande. Reftele Gjuteri erbjuder en mängd gjutningsmetoder som är lämpliga för att skapa livsmedelskontaktvänliga komponenter, inklusive aluminiumprodukter för livsmedelsberedning och förpackning. Vår användning av blockformning och sandgjutning möjliggör kostnadseffektiv produktion av komponenter som är nödvändiga för att säkerställa en effektiv livsmedelsproduktion. Vi sätter kvalitet och säkerhet i första rummet när vi betjänar livsmedelsbranschen.

Rulla till toppen