mat1

Aluminium är ett material med goda egenskaper som gör det möjligt för oss att skapa produkter med hög kvalitet.

mat2

Aluminium har:
+ god hållfasthet
+ hög ledningsförmåga
+ god gjutbarhet

materialegenskaper